Quy định new về tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô aarasdesigns.com

 

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ công việc gần như chức danh; xe ô tô phục vụ công việc chung; xe ô tô chuyên tiêu thụ; xe ô tô phục vụ lễ tân quốc gia.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ mang tiêu chuẩn chỉnh sử dụng xe ô tô thì được vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tối đa. Khi người tiền nhiệm nghỉ cơ chế, chuyển công việc hoặc vì lý do khác nhưng mà ko còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đang trang bị chưa đủ điều kiện tthường thế, tkhô cứng hao lý theo quy định thì người tiếp theo tiếp tục sử dụng, ko trang bị new, trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người mang thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về vận hành, sử dụng tài sản công.  

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô. Hình ảnh: TTXVN

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả lúc đang nghỉ công việc, ko quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời kì công việc, ko quy định mức giá:

Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh đưọc sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời kì công việc, mang quy định mức giá:

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời kì công việc với giá mua tối đa một.600 triệu VNDồ tiêu thụng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồ tiêu thụng Dân tộc, Chủ nhiệm vừa đủ Ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời kì công việc với giá mua tối đa một.550 triệu VNDồ gia dụngng/xe, gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán quốc gia; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương được ngân sách quốc gia đảm bảo kinh phí hoạt động và sinh hoạt; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TP. hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồ gia dụngng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TP. hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời kì công việc với giá mua tối đa một.500 triệu trang bịng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn quốc gia tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở tới cơ quan và trái lại và đi công việc, với quy định mức giá

Nghị định cũng quy định chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở tới cơ quan và trái lại và đi công việc, với quy định mức giá (*).

Cụ thể, chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa một.400 triệu thiết bịng/xe, gồm:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồ vậtng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm mọi Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng.

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán quốc gia; Phó trưởng phần đông tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương được ngân sách quốc gia đảm bảo kinh phí hoạt động và sinh hoạt; Bí thư túc trực Trung ương Đoàn Thanh khô hao niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội thiết bịng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố thủ đô hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất thành viên dạng Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch phần đông hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (so với phần đông tổ chức trụ sở hữu đảng đoàn); Trợ lý phần đông lãnh đạo mấu chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Gigiết mổ hại tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn quốc gia tại doanh nghiệp; Thẩm phán Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân vô thượng.

Chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa một.250 triệu VNDồ tiêu thụng/xe, gồm:

Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Tkhô giòn hao niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Hội thứng Dân tộc, Ủy viên Thường trực gần như Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Thủ Đô, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách rưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội thứng thành viên, Chủ tịch Hội thứng quản trị, Tổng Giám đốc gần như tập đoàn, tổng đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định xây ngừng (tại đây gọi là tập đoàn tài chính).

Phó Chủ tịch Hội vậtng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Thủ Đô, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Trưởng Ban chuyên trách nát hoặc Ủy viên chuyên trách nát những ban lãnh đạo ở Trung ương; Phó Trưởng ban chuyên trách nát hoặc Ủy viên chuyên trách nát những ban lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban lãnh đạo; Trợ lý những vậtng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách nát công việc đảng ở số đông Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trường hợp phần lớn chức danh quy định tại (*) nêu trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồ tiêu thụng thành viên, Hội đồ tiêu thụng quản trị tập đoàn tài chính căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn tài chính, phương án nhận khoán và con số chức danh nhận khoán kinh phí để xem xét, quyết định việc khoán kinh phí và con số xe ô tô trang bị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu suất cao giữa việc sắp xếp xe ô tô phục vụ công việc với việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tiến hành theo quy định tại Điều 2một Nghị định này.

Trường hợp toàn bộ hầu như chức danh quy định tại (*) nêu trên của từng bộ, cơ quan trung ương, tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn tài chính ứng dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho toàn bộ quy trình thì ko trang bị xe ô tô phục vụ chức danh.